Onderzoek naar overspel van de partner.

De wettelijke betrapping overspel in het kader van een echtscheiding kan zelfs bij de huidige geldende schuldloze echtscheiding nog steeds worden uitgevoerd! Een zware fout zoals o.a. overspel, kan men nog steeds met alle wettelijke middelen trachten te bewijzen! Hierdoor kan o.a. ook een persoonlijk onderhoudsgeld geweigerd worden.

Middels schaduwing en observatie wordt het meest geschikt moment voor betrapping bepaald.

Wij verzorgen de volledige afhandeling van uw dossier en maken o.a. ook concrete afspraken met de dienstdoende deurwaarder zodat de betrapping met zekerheid van slagen kan worden uitgevoerd.