Alimentatie - kindergeld

Vaak wordt na een echtscheiding een verzoek tot alimentatie ingediend.

  • Mogelijks beweert de "verweerder" niet te kunnen voldoen aan het gevraagde alimentatiebedrag.
    Hier wordt onderzoek gevoerd naar o.a. beroepsactiviteiten en mogelijke andere bronnen van inkomsten om alzo te kunnen aantonen dat toch aan het verzoek tot alimentatie kan voldaan worden.
  • Mogelijks beweert de "eiser" dat deze geen bron van inkomsten heeft om alzo het bedrag van de alimentatie te verrechtvaardigen...
    Ook hier wordt onderzoek gevoerd naar de werkelijke situatie inzake beroepsinkomen en mogelijke andere bronnen van inkomsten.
  • Mogelijks dient er onderzoek gevoerd te worden om na te gaan of één der partijen een "duurzame relatie" onderhoudt.

Deze bewijsvoering kan leiden tot nietigverklaring van de partneralimentatie.

Aarzel niet ons te contacteren om de juiste oplossing voor uw probleem te zoeken!