Controles naar tijdsgebruik van uw partner

Middels diverse aanwijzingen heeft u een vermoeden van ontrouw van uw partner. Omgaan met een situatie van totale onzekerheid is psychisch erg belastend en u wenst dan ook snel uitsluitsel of er al dan niet sprake is van echtelijke ontrouw.

Wij voeren voor u onderzoek naar tijdsgebruik van uw partner door middel van schaduwing en observatie

Uw vermoeden en achterdocht kan op die manier mogelijks bevestigd worden.

Controles naar tijdsgebruik van uw kinderen

Heeft u als ouders het vermoeden dat uw kind omgaat met "foute vrienden", zich in het "foute milieu" ophoudt, zich bezighoudt met "onfrisse" praktijken,...?

Wij voeren onderzoek om uw vermoeden al dan niet te bevestigen.