Tracering en recuperatie leasingwagen

Het gebeurt maar al te vaak dat een leasingfirma slachtoffer wordt van wanpraktijken van een contractant.

De maandelijkse betalingen worden niet uitgevoerd, het voertuig werd verkocht door de contractant,...

Wij voeren in deze gepast onderzoek uit om het voertuig te traceren en te recupereren.

In bijkomende orde worden de mogelijkheden voor het innen van openstaande saldo's onderzocht.