Contraspionage voor uw bedrijf

Meer dan men kan vermoeden, worden er feiten gepleegd die onder de noemer spionage vallen....

Uit uw bedrijf verdwijnen allerhande vertrouwelijke gegevens, productinformaties, onderzoeksplannen, mogelijks geheime formules,... .

Een vertrouweling binnen uw bedrijf onderhoudt contacten met een concurrerende firma....

Deze feiten ondermijnen de goede werking van uw bedrijf, kunnen zware economische schade veroorzaken en kunnen bijgevolg het imago van uw bedrijf ernstig schaden.

Wij als prive-detective zijn ideaal geplaatst om u te adviseren en het probleem op te lossen middels het uitvoeren van onderzoeken in contra-spionage, zoals o.a. :

  • een sweeping van de gebouwen op afluisterapparatuur
  • specifiek cameratoezicht
  • schaduwing en observaties van personen