Frauduleuze aangiftes en claims

Steeds vaker worden verzekeringen het slachtoffer van frauduleuze aangiftes en claims.

Ons detective-agentschap is in deze materie reeds jaar en dag een toonaangevende partner voor verzekeringsmaatschappijen.

Wij genieten dan ook van een uitstekende reputatie in het voeren van fraude- en toedrachtsonderzoeken voor verzekeringen, zowel nationaal als internationaal.

In specifieke gevallen, zoals onderzoeken naar arbeidsongeschiktheid, worden schaduwingen en observaties uitgevoerd, rekening houdend met alle geldende wettelijke bepalingen inzake privacy.

Alle opdrachten worden uitgevoerd onder strikt beroepsgeheim.

De rapportering voldoet aan alle gestelde wettelijke eisen en wordt gestaafd door film- en fotomateriaal.

Risico-analyse en situatie-onderzoeken zijn tevens een onderdeel van ons dienstenaanbod.

Risico-analyse

Vooraleer een risico te aanvaarden, dient men zich een duidelijk beeld te kunnen vormen van het te verzekeren risico en van de personen die dit risico laten verzekeren.

Situatie-onderzoek

Om een juist oordeel te kunnen vellen in een aangifte, wordt vaak beroep gedaan op onze diensten om de omgeving van de feiten te bezoeken en nauwkeurig te omschrijven.