Wat doet uw personeel tijdens de werkuren?

Een arbeidsovereenkomst is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Dit geldt eens te meer voor personeel dat dagdagelijks voor u op de baan is of dat één of andere externe functie binnen uw bedrijf bekleedt.

Wij volgen voor u het tijdsgebruik van dit personeel op, om na te gaan of zij uw vertrouwen niet beschamen om andere, mogelijks onverenigbare, activiteiten uit te oefenen.

Van elke uitgevoerde opdracht wordt een verslag opgesteld, conform de wettelijke bepalingen, gestaafd door foto- en filmmateriaal en bruikbaar voor een mogelijke procedure voor de rechtbank.