Jozef Van Samang startte in 1977 als éénmanszaak met een detective-agentschap, later omgevormd tot een vennootschap onder de juridische benaming A.A.B.O. bvba.

Sedert 19 juli 1991, datum van inwerkingtreding van de wet op de uitoefening van het beroep van detectives, beschikt Jozef Van Samang over een wettelijk erkende licentie onder het nummer: 14.129.10.

Deze licentie wordt afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandse zaken, na advies van o.a. het Ministerie van Justitie, de diensten van de Staatsveiligheid en de Procureur des Konings.

Na 40 jaar beroepservaring heeft Jozef Van Samang, zowel nationaal als internationaal, een uitermate sterke reputatie opgebouwd.

Wij staan met deze uitmuntende reputatie dan ook ter beschikking van zowel particulieren als bedrijven!