Eén van de ouders heeft een kind zonder toestemming meegenomen naar het buitenland of het kind wordt in het buitenland schuil gehouden...

Middels onderzoek wordt de verblijfplaats getraceerd.

Na deze tracering kan verder onderzoek gevoerd worden naar o.a. de leefomstandigheden van het kind en het milieu waarin het kind verblijft e.d.m.

In deze materie leggen wij de nodige contacten met alle diensten die betrokken zijn in een mogelijk hereniging van het kind met de rechtmatige ouders.